Novetats

Informació relativa a la renovació del Consell Escolar. S'adjunta un document amb les candidatures provisionals.

Candidatures provisionals al Consell Escolar

Al següent enllaç podeu consultar el Calendari de les Eleccions al Consell Escola.

CALENDARI ELECCIONS CONSELL ESCOLAR

 

Ja podeu consultar el llistat de llibres del curs 2018-2019, al següent enllaç:

Llistat de llibres per al curs 2018-2019

Benvolgudes famílies,
A partir d’avui, començam el procés de renovació parcial del consell escolar de la nostra escola.
El consell escolar és un òrgan col·legiat de govern del centre, en el qual estan representats tots els sectors de la comunitat educativa: mestres, pares, mares i tutors legals dels alumnes, Ajuntament i personal d’administració i serveis. És, per tant, el mitjà institucional de participació de les famílies en la gestió i en la vida del centre.
Dia 5 d’octubre, a les 11:30 hores, se celebrarà un sorteig públic a la secretaria de l’escola, per tal de triar els membres titulars i suplents de la Junta Electoral, entre tots els components del cens.
A partir de dia 16 d’octubre, els censos estaran exposats públicament a la direcció del centre. Des d’aquest mateix dia, i al llarg de tot el procés electoral, podreu consultar en els taulers d’anuncis i a la nostra pàgina web tota la informació relativa al calendari i al procés.
Us recordam la importància de la vostra participació, tant per exercir el vostre dret al vot com per formar part del consell escolar: l’escola és cosa de tots.