Horari del centre

 

JORNADA ESCOLAR

De les 9 a les 14 hores

DIRECCIÓ

De les 9 a les 14 hores

REUNIONS DE PARES I MARES

INFANTIL: Dijous de les 14 a 15 hores

1R CICLE DE PRIMÀRIA: Dijous de les 14 hores a les 15 hores

2N CICLE DE PRIMÀRIA: Dijous de les 14 hores a les 15 hores

3R CICLE DE PRIMÀRIA: Dijous de les 14 a les 15 hores

ESCOLA MATINERA

De les 7:15 a les 9 hores

MENJADOR

De les 14 a les 15:30 hores

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

De les 15:30 a les 16:30 (excepte els divendres)