EDUCACIÓ INFANTIL

3 anys A: Rosa Miralles

3 anys B: Marilén Pérez

4 anys A: Monica Cáceres

4 anys B: Joana Caldentey

5 anys A: Yolanda Lirola

5 anys B: Catalina Figuerola

Suport +1: Joana Noguera, Catalina Zanoguera, Maria Tomàs 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r A: Patricia Fuentes

1r B: Rosa Blanca Manresa

2n A: Esperanza Vaquer

2n B: Miquel Gelabert

3r A: Antònia Sbert

3r B: Francisca Barceló

4t A: Coloma Puig

4t B: Pere Garcias

5è A: Francisca Barceló

5è B: Antònia Perelló

6è A: Maria Francisca Cabrera

6è B: Maria Coloma Julià

ESPECIALISTES

Anglès: Marta Puigserver, Aina Boyero, Miquel Àngel Mestre

Educació Física: Rafel Juan, Maria Coloma Julià

Música: Guiem Mascaró

Religió: Neus de Fuertes

 

EQUIP DE SUPORT

Pedagogia terapèutica: Margalida Carrió

Pedagogia terapèutica: Adelina Gutiérrez

Audició i llenguatge: Amèlia Ferreira

Atenció a la diversitat: Coloma Noguera

Orientadora: Eulàlia Porter

 

EQUIP DIRECTIU

Directora: Sagrario Narváez

Cap d'estudis: Antònia Cardell

Secretari: Jaume Oliver