EDUCACIÓ INFANTIL

3 anys A: Catalina Panisa

3 anys B: Joana Caldentey

4 anys A: Yolanda Lirola

4 anys B: Catalina Figuerola

5 anys A: Catalina Zanoguera

5 anys B: Joana Noguera

Suport +1: Rosa Miralles, Marilén Pérez, Josefa Francisco

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r A: Esperanza Vaquer

1r B: Miquel Gelabert

2n A: Patricia Fuentes

2n B: Rosa Blanca Manresa

3r A: Victòria Adrover

3r B: Pere Garcias

4t A: Joana Lluïsa Mascaró

4t B: Francisca Barceló

5è A: Maria Francisca Cabrera

5è B: Noemí Ribas

6è A: Coloma Puig

6è B: Cosme Julià

 

ESPECIALISTES

Anglès: Marta Puigserver, Francisco Fernández, Noemí Ribas

Educació Física: Rafel Juan, Cosme Julià

Música: Guiem Mascaró

Religió: Neus de Fuertes

 

EQUIP DE SUPORT

Pedagogia terapèutica: Margalida Carrió

Pedagogia terapèutica: Adelina Gutiérrez

Audició i llenguatge: Amèlia Ferreira

Atenció a la diversitat: Coloma Noguera

Orientadora: Maria Morlà 

 

EQUIP DIRECTIU

Directora: Sagrario Narváez

Cap d'estudis: Antònia Cardell

Secretari: Jaume Oliver